Το ρητό της κοινωνικής ηθικής

"Τότε μόνον είναι υγιής η κοινωνική ζωή,
όταν στον καθρέπτη της κάθε ανθρώπινης ψυχής
απεικονίζεται ολόκληρη η κοινότητα
κι όταν στην κοινότητα ζει
η δύναμη της κάθε ατομικής ψυχής"

Rudolf Steiner

Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

Προστέθηκε η διάλεξη του Rudolf Steiner "Άτομο και κοινωνία"
Βλέπε: Κείμενα που μπορείτε να κατεβάσετε