Το ρητό της κοινωνικής ηθικής

"Τότε μόνον είναι υγιής η κοινωνική ζωή,
όταν στον καθρέπτη της κάθε ανθρώπινης ψυχής
απεικονίζεται ολόκληρη η κοινότητα
κι όταν στην κοινότητα ζει
η δύναμη της κάθε ατομικής ψυχής"

Rudolf Steiner

Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

Προστέθηκε η διάλεξη του Rudolf Steiner "Άτομο και κοινωνία"
Βλέπε: Κείμενα που μπορείτε να κατεβάσετε

Σάββατο, 25 Ιουνίου 2011

Καλωσορίσατε στις σελίδες του κοινωνικού τρίπτυχου

Ο κοινωνικός οργανισμός αναπτύσσεται σε τρεις συγκεκριμένες κατευθύνσεις, οι οποίες συνδέονται οργανικά μεταξύ τους και αποτελούν τα χαρακτηριστικά μέλη του. Οι τρεις πτυχές είναι:
1. Η πολιτισμική πτυχή (κουλτούρα, πνευματική ζωή),
2. Η νομική πτυχή (πολιτική, διοίκηση, δικαιοσύνη) και
3. Η οικονομική πτυχή (παραγωγή, εμπόριο, συναλλαγή).
Κάθε μια από τις κοινωνικές πτυχές διέπεται από δικές της αρχές και μόνον όταν λειτουργεί σωστά μπορεί να οδηγήσει σε μια υγιή κοινωνική εξέλιξη.
Για την ανάπτυξη της πνευματικής ζωής είναι απαραίτητη η ελευθερία του ατόμου, ώστε ανεπηρέαστα από συμφέροντα και πολιτικές, να συλλάβει την ουσία και την αλήθεια του έργου του.
Μια εύρωστη πολιτική και νομική ζωή στηρίζεται στην αναγνώριση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του κάθε πολίτη, πάνω στην αρχή της ισότητας.
Στην οικονομική ζωή η βασική αρχή είναι η αδελφότητα, η κατανόηση των αναγκών του άλλου και η ανιδιοτελής συνεργασία.

Το ιστολόγιο είναι υπό κατασκευή
The blog is under construction